17 năm đồng hành cùng Công nghiệp Ô tô, Xe máy Việt Nam

Vietnam AutoExpo (VAE) là sự kiện tầm cỡ quốc tế, có vai trò định hướng cho thị trường ô tô, xe máy và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Rất nhiều thương hiệu trong và ngoài nước đã coi Vietnam AutoExpo như sự lựa chọn hàng đầu khi phát triển tại thị trường Việt Nam.

Cơ quan bảo trợ và tổ chức

Đơn vị ủng hộ

Bộ Công Thương

Đơn vị tổ chức

Công ty CP Quảng cáo & Hội chợ Triển lãm CIS Việt Nam

Đơn vị phối hợp tổ chức

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (VIOIT)

Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI)

Hội Kỹ sư Ô tô Việt Nam (VSAE)

Công ty Triển lãm Quốc tế CMEC (Trung Quốc)

Bảo trợ thông tin