ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM QUAN / HỘI THẢO

  Vui lòng điền vào Đơn đăng ký dưới đây để Đăng ký Tham quan và Đăng ký Hội thảo

  (* mục cần điền bắt buộc) Ban tổ chức sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất


  I. THÔNG TIN CƠ BẢN

  Họ và tên *

  Tên Công ty *

  Địa chỉ công ty

  Số điện thoại

  Website

  Điện thoại di động *

  Chức vụ

  Email*


  II. TÔI MUỐN ĐĂNG KÝ *

  Tham QuanHội Thảo

  Yêu cầu khác

  Lưu ý:

  Khách tham quan cũng có thể đăng ký bằng danh thiếp hoặc điền vào Mẫu Đăng ký tham quan ngay tại Quầy Đăng ký tại Triển lãm.