ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM QUAN / HỘI THẢO

  Vui lòng điền vào Đơn đăng ký dưới đây để Đăng ký Tham quan và Đăng ký Hội thảo

  (* mục cần điền bắt buộc) Ban tổ chức sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

  I. THÔNG TIN CƠ BẢN

  Họ và tên *
  Tên Công ty *
  Địa chỉ công ty
  Số điện thoại
  Website
  Điện thoại di động *
  Chức vụ
  Email*

  II. TÔI MUỐN ĐĂNG KÝ *

  Tham QuanHội Thảo
  Yêu cầu khác

  Lưu ý:

  Khách tham quan cũng có thể đăng ký bằng danh thiếp hoặc điền vào Mẫu Đăng ký tham quan ngay tại Quầy Đăng ký tại Triển lãm.